FileSmile OUTLOOK- תיוק לעסק המהיר

באמצע מרוץ לא עוצרים לתייק!

מידע בעסק נאסף מיותר ויותר ערוצים
לכולם ברור: אם התיעוד מתויק המידע נשמר וזמין.
אך בסביבה העסקית של היום אין זמן לחפש מידע ואין זמן לתהליכי תיוק מסובכים ולא יעילים
מה אם יכולת לדאוג לתיוק במערכת המידע באופן מדויק ואמין בקלות של לחיצת כפתור לכל עובד בחברה?

 

תייק כל קובץ, מייל וסריקה מכל מקום בפשטות

פשוט פשוט פשוט פשוט!

  • בלחיצת כפתור

  • התכתבויות במייל

  • גם למשתמשי ווב

והכל מתויק

 

מי מתייק?

כל אחד מכל עמדה

המודל היחודי של התוכנה מאפשר לכל עובד בכל מחלקה בחברה לתייק ולשמור קבצים,  מיילים וקבצים מצורפים ישירות לתעודה המתאימה ב-ERP.

 

 

איך משלבים את הפתרון בתהליכי העבודה שלי?

איפה מתייקים? בכל סוג תעודה.

  • מסמכי לקוח ישירות לכרטיס הלקוח
  • הצעות חתומות להצעות והזמנות
  • תעודות משלוח לקבלות סחורה
  • צילומים מהשטח לקריאות שירות
  • הסכמים חתומים לחוזים
  • מיילים אודות גביה ותנאי תשלום למשטח הגביה

ועוד ועוד…. הכל בהתאם לצורת העבודה שלך