FILESMILE AUTOFILE – מערכת ליקוט תעודות מהירה ויעילה

לכל מסמך יש מספר במערכת שלך – מספר שיכול להוביל אותו למקום הנכון. למרות זאת ברוב בתי העסק היום פקידים ופקידות, מנהלים ומנהלות, מבזבזים את זמנם על חיפוש תעודה, תיוק ושמירה.

FILESMILE AUTOFILE הינה מערכת לליקוט תעודות. ברקוד נסרק בכל מסמך בקצב מסחרר התעודה מזוהה במערכת המידע והמסמך מתויק בתעודה הנכונה. והפקיד? המנהלת? הם יוכלו לנצל את הזמן שנחסך בעבודה ממוקדת על מה שחשוב.