FileSmile SignSmile – מערכת חתימה ותיוק על מסמכים בטאבלטים

תנועות מלאי צריכות להיות פשוטות אך מתועדות היטב.  משלוחים , קריאות שירות, מעבר בין מחסנים לרוב נעשות במחסן, בשטח או בבית הלקוח. אך כיצד ניתן לתעד את כל האישורים כשאין מחשב נייד וסורק בשטח?

באמצעות FILESMILE SIGNSMILE המסמך יחתם ישירות על הטאבלט ללא צורך בהדפסות נייר מיותרות. לאחר החתימה יתויק מיידית בנספחי התעודה כאסמחתא עתידית.

  • הפעלת פד חתימה או חתימה ע”ג מסך מגע ישירות מתעודות הפריוריטי

  • החתמת הלקוח ושמירה אוטומטית של הנספח