בית מלון אינו בית עסק רגיל. ההגעה התחופה והיומיומית של מבקרים, ההזמנות הדחופות ומערכות ממוחשבות ששולטות בכל היבט של חווית הלקוח כגון, מזגנים, WIFI אורחים, כרטיסי מפתח אלקטרוניים, ניהול האורחים, המשכורות ניהול ספא, ועוד מעמידות אתגרים רבים מול מנהל המחשוב של המלון. המלון עובד סביב השעון וכל תקלה יכולה להתבטא בחוסר שביעות רצון של עשרות ומאות לקוחות ולנזק תדמיתי.

בעוד לא ניתן למנוע תקלות חשוב לצור למלון מערכות בעלות שרידות, לפזר את הסיכונים ולדאוג ליכולת התאוששות מהירה.

מעבר לכך ההתייעלות של בתי מלון בתחום המחשוב יכולה להגדיל את נתח הרווח משמעותית וניהול נכון של המידע במערכות יאפשר למנהלים הבכירים לנווט את הספינה הענקית הזו בדרך היעילה ביותר.