AGAS PATCH MANAGEMENT

 

חזקים בכל עמדה

 

ארגונים ניצבים היום מול אתגרים גדולים הן בתחום אבטחת המידע, קדמה טכנולוגית והמשכיות העסקית.

בכדי לעמוד בקצב התמורות בתחומים אלו מפתחי מערכות הפעלה, אנטי וירוסים, דפדפנים הגבירו את תדירות העדכונים לתוכנות בשירות וקיצרו את אורך החיים של גרסאות קודמות.

כל תוכנהמחשב הינו חוליה אחת במערך ארגוני שלם ובהקשר זה עוצמת הארגון הינה כחוזקת החוליה החלשה ביותר.

במטרה להעלות את רמת התאימות הטכנולוגית ולצמצם סיכונים לעסקים, AGAS מציעה שירות עדכוני תוכנה כולל התקנה, ניטור, וניתוח של מידת העדכון הארגונית בתוכנות מגוונות, מעמדות הקצה, דרך נתבי האבטחה ועד השרתים.

Compliance

תמונת מצב עדכנית של רמת ה-COMPLIANCE בארגון

 

 

 

זיהוי וביקורת

זיהוי נקודות תורפה קריטיות הנובעות מתוכנות לא עדכניות על ידי מוקד והגשת דוח המלצות.

 

 

עדכונים

התקנה של עדכוני אנטי וירוס, דפדפנים, מערכות הפעלה, אופיס, ומערכות הצפנה

 

איך זה עובד?

  • תוגדר מדיניות BEST PRACTICE ראשונית

  • תותקן תוכנה לאיסוף מידע

  • המידע ינותח במערכות AGAS. וישלח דוח תקופתי

  • עדכוני תוכנה קריטיים על פי מדיניות ה-COMPLIANCE ינוטרו ויזוהו ע”י מוקד יעודי