מרכז הניטור והבקרה – שירותי ניטור לרשתות מחשוב ותקשורת

מרכז הניטור והבקרה המופעל ע”י AGAS מאפשר ניטור לרשתות מחשוב ותקשורת כולל מעקב תמידי אחר אלפי שרתים, גיבויים, מערכות ומצלמות אבטחה ונתבי תקשורת.

שירותי התמיכה של AGAS כוללים הטמעת ניטור על המערכות. מרכז הבקרה מקבל התראות ומידע חיוני בדבר הצלחת גיבויים, מצב השרתים, והתקשורת לאתר הלקוח וכך יוכל לפתוח קריאות מקדימות וקריאות מנע בכדי לטפל במערכות לפני שעת הש’.

מסכי מרכז הבקרה ממקדים את התומכים בתקלות קריטיות ונותנים בכך שקט נפשי ללקוח.

AGAS מרכזת חומר אודות גילאי ומספר הקריאות של עמדות קצה ויכולה להמליץ ללקוח על שדרוגים במערך המחשוב בכדי למנוע אובדן זמן מחשב ולשפר את הביצועים